OK

شرکت نو اندیشان سرفراز پارس توسعه در سال 1385 توسط جمعی از متخصصین و کارشناسان فعال در صنعت کشور و در جهت تامين و ساخت فیلترهای روغن و دستگاه هاي تصفيه روغن با دبي هاي متفاوت و داراي تائيديه كمپاني اينترنورمن آلمان  آغاز به کار نمود.ارتباط و اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر خارجی از جمله شرکت اینترنورمن آلمان دامنه خدمات اين شركت را بسيار وسيع نموده و مسیر این شرکت را در راستای نیل به هدف نهایی که تامين دستگاهي كارا، اقتصادي ، با كيفيت و در جهت جلب رضایت مصرف کننده مي باشد ،تسهیل کرده است.